Sửa đổi lần cuối: February 6, 2024

Chính sách bảo mật

Habitat for Humanity of Metro Denver, Inc. và các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của nó, Affordable Mortgage Solutions , LLC và Colorado Community Land Trust, LLC ("HFHMD", "Tổ chức", "chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi"), bao gồm một chi nhánh địa phương của Habitat for Humanity International ("HFHI") và được Sở Thuế vụ coi là các tổ chức được miễn thuế 501 (c) (3). Xin lưu ý rằng tất cả các khoản đóng góp đều được khấu trừ thuế trong phạm vi pháp luật quy định. Mã số thuế (TIN) của Tổ chức là 74-2050021.

Habitat Metro Denver đã thiết lập Chính sách Bảo mật này ("Chính sách Bảo mật") để giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân, cho dù thông qua trang web của chúng tôi tại www.habitatmetrodenver.org ("Trang web"), các kênh trực tuyến khác, các sự kiện trực tiếp hoặc bất kỳ phương tiện nào khác ("Dịch vụ"). Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ Chính sách bảo mật của chúng tôi có hiệu lực tại thời điểm sử dụng. Chính sách này và việc bạn sử dụng Dịch vụ phải tuân theo Điều khoản Sử dụng của chúng tôi. Không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ nếu bạn không đồng ý với Chính sách này và Điều khoản. 

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật này theo thời gian.Khi chúng tôi thực hiện, chúng tôi sẽ cho bạn biết bằng các phương tiện thích hợp, chẳng hạn như bằng cách đăng chính sách sửa đổi trên trang này với "ngày có hiệu lực" mới ở cuối Chính sách bảo mật này. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách bảo mật này sẽ có hiệu lực khi được đăng trừ khi có quy định khác. 

Xin lưu ý rằng mỗi chi nhánh của Habitat for Humanity khu vực tại Hoa Kỳ và Canada (gọi chung là "Chi nhánh của Habitat") là một pháp nhân riêng biệt, được điều hành bởi một ban giám đốc độc lập, ủy ban điều hành hoặc cơ quan quản lý khác. Việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn bởi mỗi Chi nhánh của Habitat được điều chỉnh bởi các chính sách bảo mật tương ứng của họ và mỗi tổ chức tự chịu trách nhiệm về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của riêng bạn. 

I. Chính sách bảo mật này áp dụng cho bạn như thế nào?

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho dữ liệu cá nhân được cung cấp cho Habitat Metro Denver khi bạn quyên góp, thanh toán hoặc mua hàng; đăng ký một sự kiện hoặc cơ hội tình nguyện; gửi biểu mẫu; đăng ký hoặc tham gia vào một chương trình tại nhà; đăng ký nhận bản tin; tham gia kinh doanh với chúng tôi; truy cập Trang web của chúng tôi; hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin qua Trang web tại www.habitatmetrodenver.org, hoặc bất kỳ tên miền nào khác được sở hữu hoặc kiểm soát bởi hoặc điều hành thay mặt cho Habitat Metro Denver ("Trang web"). Nó cũng áp dụng cho dữ liệu nhận dạng cá nhân ("Thông tin cá nhân") bạn có thể cung cấp cho Habitat Metro Denver qua điện thoại, fax, email, thư thông thường, phương tiện truyền thông xã hội, nhắn tin, ứng dụng di động, ứng dụng của bên thứ ba hoặc trực tiếp. 

Habitat Metro Denver sẽ không cố ý gạ gẫm, thu thập hoặc xử lý bất kỳ Thông tin Cá nhân nào từ trẻ em dưới 1 đến8 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ. Trẻ em dưới 1, 8 tuổi không được phép tình nguyện mà không có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. 

II. Các loại thông tin chúng tôi thu thập.

Chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân theo ba cách. Đầu tiên, chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Thứ hai, chúng tôi thu thập một số Thông tin Tự động nhất định có thể chứa Thông tin Cá nhân khi bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi. Thứ ba, chúng tôi có thể thu thập Thông tin Cá nhân từ các nguồn công khai hoặc từ các bên thứ ba đã có được Thông tin Cá nhân đó tuân thủ luật hiện hành và có thẩm quyền pháp lý để cung cấp Thông tin Cá nhân đó cho chúng tôi. 

Habitat Metro Denver sẽ chỉ thu thập Thông tin Cá nhân về bạn có liên quan đến loại giao dịch, chương trình hoặc dự án bạn đã tham gia với chúng tôi.

Chúng tôi có thể nhận và lưu giữ Thông tin Cá nhân về bạn khi bạn và/hoặc tổ chức mà bạn đại diện: tham gia vào một mối quan hệ kinh doanh với Habitat Metro Denver; hỏi về hoặc quyên góp hoặc thanh toán; mua một mặt hàng tại Khôi phục; hỏi về hoặc đăng ký một cơ hội tình nguyện; hỏi về hoặc ứng tuyển vào một vị trí với chúng tôi; hỏi về, đăng ký hoặc tham gia vào một chương trình tại nhà; đăng ký bất kỳ hoạt động hoặc nội dung trực tuyến nào của chúng tôi (chẳng hạn như bản tin hoặc sự kiện); hoặc khi bạn gọi điện thoại, gửi email hoặc viết thư cho chúng tôi hoặc tham gia với chúng tôi qua các kênh truyền thông xã hội. Dữ liệu như tên, email hoặc địa chỉ bưu điện, điện thoại hoặc số điện thoại di động của bạn là cần thiết để thực hiện các giao dịch này cũng như cho phép chúng tôi liên hệ với bạn để tham gia thêm. ID / hộ chiếu quốc gia có thể được yêu cầu để tham gia vào một số chương trình tại nhà và các cơ hội tình nguyện quốc tế. 

Khi bạn quyên góp, thanh toán hoặc mua hàng, ngoài thông tin liên hệ của bạn, Habitat Metro Denver yêu cầu địa chỉ thanh toán và thẻ tín dụng hoặc thông tin dịch vụ tài chính khác của bạn. Chúng tôi sử dụng các đại lý ngân hàng bên thứ ba để xử lý các khoản thanh toán của bạn thông qua mã hóa tuân thủ Ngành thẻ thanh toán (PCI) đến một máy chủ bảo mật xác minh thông tin thẻ tín dụng/ngân hàng của bạn. Đại lý chỉ trả về một số theo dõi duy nhất, không thể giải mã để lấy thông tin thẻ thanh toán và Habitat Metro Denver không bao giờ giữ lại số thẻ tín dụng đầy đủ của bạn. Chỉ những nhân viên cần truy cập vào Thông tin Cá nhân của bạn để thực hiện một công việc cụ thể mới được cấp quyền truy cập vào thông tin đó và cả chúng tôi và đại lý ngân hàng của chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin thẻ tín dụng / ngân hàng của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào khác.  

Chúng tôi không thu thập "Thông tin Cá nhân Nhạy cảm" của bạn (ví dụ: thông tin về sức khỏe tinh thần hoặc thể chất hoặc chế độ ăn uống, nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo, đời sống tình dục, khuynh hướng tình dục, quốc tịch hoặc tình trạng công dân, dữ liệu di truyền hoặc sinh trắc học) trừ khi có lý do rõ ràng để làm như vậy — chẳng hạn như bạn tham gia vào một sự kiện hoặc chương trình — và sau đó chỉ trong phạm vi chúng tôi có sự cho phép của bạn để thu thập dữ liệu đó và bắt buộc phải đảm bảo rằng chúng tôi: i) cung cấp các phương tiện hoặc hỗ trợ thích hợp để cho phép bạn tham gia sự kiện hoặc có quyền truy cập vào các dịch vụ hoặc chương trình của chúng tôi; hoặc ii) có thể chứng minh tác động cộng đồng của chúng tôi đối với HFHI, nhà tài trợ và người ủng hộ. Tất cả Thông tin Cá nhân của trẻ em sẽ được coi là Thông tin Cá nhân Nhạy cảm và chỉ được thu thập và lưu giữ khi có sự đồng ý rõ ràng của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. 

Bạn có thể tùy chọn tham gia vào bất kỳ sự kiện, hoạt động hoặc chương trình nào; tuy nhiên, nếu bạn chọn làm như vậy, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số Thông tin Cá nhân và / hoặc Nhạy cảm. Tùy thuộc vào sự kiện, hoạt động hoặc chương trình, một số thông tin chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp là bắt buộc và một số là tự nguyện. Nếu bạn không cung cấp thông tin cần thiết cho một sự kiện, hoạt động hoặc chương trình cụ thể, bạn có thể không được phép tham gia vào sự kiện, hoạt động hoặc chương trình đó. 

Chúng tôi cam kết tuân thủ nội dung và tinh thần của chính sách của Hoa Kỳ để đạt được cơ hội nhà ở bình đẳng trên toàn quốc. Chúng tôi khuyến khích và hỗ trợ một chương trình quảng cáo và tiếp thị khẳng định, trong đó không có rào cản nào đối với việc có được nhà ở vì chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới, khuyết tật, tình trạng gia đình hoặc nguồn gốc quốc gia. 

Tất cả Thông tin Cá nhân Nhạy cảm được lưu trữ trên một hệ thống được bảo vệ bằng mật khẩu mà chỉ một số lượng hạn chế nhân viên và tình nguyện viên có liên quan, đã được kiểm tra mới có quyền truy cập. Nó sẽ bị xóa khi chúng tôi không còn cần thiết, không bao giờ được chia sẻ với bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn và có sẵn cho bạn bất cứ lúc nào nếu bạn muốn xem nó. 

Chúng tôi cũng thu thập thông tin, một số trong đó có thể là Thông tin Cá nhân, thông qua các phương tiện tự động khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi ("Thông tin Tự động") như: 

 • địa chỉ IP của thiết bị bạn sử dụng để kết nối với internet (có thể bao gồm thông tin về vị trí địa lý của bạn); 
 • số nhận dạng duy nhất của thiết bị của bạn; 
 • đặc điểm trình duyệt của bạn; 
 • đặc điểm thiết bị của bạn; 
 • hệ điều hành của bạn; 
 • sở thích ngôn ngữ của bạn; 
 • các trang web bạn đã truy cập trước khi đến Trang web của chúng tôi hoặc thông qua đó bạn được giới thiệu đến Trang web của chúng tôi; 
 • thông tin về các hành động của bạn trên Trang web của chúng tôi; 
 • ngày và giờ bạn truy cập Trang web của chúng tôi; và 
 • các trang bạn đã truy cập trên Trang web của chúng tôi. 

Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie. Nếu bạn không muốn có cookie trên hệ thống của mình, bạn có thể đặt trình duyệt của mình từ chối chúng. Vui lòng xem lại các hướng dẫn cụ thể từ trình duyệt của bạn để thực hiện việc này. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc không chấp nhận cookie có thể làm cho một số tính năng nhất định của Trang web của chúng tôi không khả dụng hoặc khó xem hoặc sử dụng. 

Chúng tôi có thể lấy Thông tin Cá nhân từ các bên thứ ba theo nhiều cách: 

 • Chúng tôi có thể lấy Thông tin Cá nhân từ các tổ chức đối tác cho mục đích kinh doanh khi bạn tham gia chương trình tại nhà. 
 • Chúng tôi có thể thu thập Thông tin Cá nhân từ các nguồn có sẵn công khai cho mục đích tiếp thị và kinh doanh. 
 • Chúng tôi có thể lấy Thông tin Cá nhân từ các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị và kinh doanh. Nếu chúng tôi có được Thông tin Cá nhân từ các bên thứ ba cho bất kỳ mục đích nào trong số này, chúng tôi sẽ yêu cầu bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi có thể lấy Thông tin Cá nhân đó tuyên bố với chúng tôi rằng họ đã có được Thông tin Cá nhân tuân thủ tất cả các luật hiện hành và có quyền cung cấp cho chúng tôi Thông tin Cá nhân đó cho các mục đích tiếp thị của chúng tôi. 

III. Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Habitat Metro Denver sẽ sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích sau: 

 • "Quản trị dịch vụ", có nghĩa là các quy trình kinh doanh và thông tin liên lạc liên quan đến việc quản lý bất kỳ khoản thanh toán nào bạn đã thực hiện, hoàn thành các giao dịch thương mại hoặc các giao dịch khác mà bạn đã tham gia với chúng tôi hoặc các chương trình, sự kiện và thông tin liên lạc mà bạn đã đăng ký; 
 • để xác nhận đã nhận được các khoản đóng góp (trừ khi bạn đã yêu cầu chúng tôi không làm điều này), và để nói lời cảm ơn và cung cấp chi tiết về cách đóng góp của bạn có thể được sử dụng; 
 • liên quan đến thư từ với chúng tôi cho dù bằng thư, email, văn bản, phương tiện truyền thông xã hội, bảng tin hoặc bất kỳ phương tiện nào khác và để liên hệ với bạn về bất kỳ nội dung nào bạn cung cấp; 
 • để lưu trữ hồ sơ nội bộ để ghi lại lịch sử mối quan hệ của bạn với chúng tôi; 
 • để hoàn tất các giao dịch thanh toán mà bạn đã tham gia với chúng tôi; 
 • để xác định tính đủ điều kiện của bạn để tham gia vào một chương trình tại nhà; 
 • để quản lý các chương trình khách hàng thân thiết của người mua sắm và lên lịch nhận các khoản quyên góp vật chất; 
 • để thực hiện bất kỳ hướng dẫn nào bạn cung cấp cho chúng tôi liên quan đến việc rút lại sự đồng ý gửi thông tin tiếp thị; 
 • sử dụng địa chỉ IP để xác định vị trí của người dùng, chặn việc sử dụng gây rối và thiết lập số lượt truy cập từ các quốc gia khác nhau; 
 • để tuân thủ luật pháp và để phát hiện, ngăn chặn hoặc điều tra gian lận, nghi ngờ hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác; 
 • để bảo vệ quyền, quyền riêng tư, sự an toàn hoặc tài sản, hoạt động, bảo mật và / hoặc của các chi nhánh, đối tác kinh doanh, bạn hoặc những người khác của chúng tôi; và/hoặc 
 • để cho phép chúng tôi theo đuổi các biện pháp khắc phục có sẵn hoặc hạn chế thiệt hại mà chúng tôi có thể phải chịu. 

Lưu ý rằng chúng tôi cũng có thể tổng hợp dữ liệu chúng tôi thu thập trên cơ sở ẩn danh không nhận dạng bạn cho bất kỳ mục đích nào được luật hiện hành cho phép, chẳng hạn như để phân tích, tiếp thị và quảng cáo, cũng như cải thiện Trang web và Dịch vụ của chúng tôi. 

Phần IV V mô tả dữ liệu nào có thể được sử dụng cho mục đích tiếp thị và gây quỹ và trong hoàn cảnh nào. 

Để phân tíchcải thiện các hoạt động và nội dung được cung cấp bởi Trang web để cung cấp cho bạn trải nghiệm điều hướng thân thiện với người dùng nhất. Chúng tôi cũng có thể sử dụng tiết lộ Thông tin Cá nhân tổng hợp (để không có cá nhân nào được xác định) cho các mục đích tiếp thị và phát triển chiến lược. 

IV. Tại sao chúng tôi lưu giữ và xử lý Thông tin Cá nhân?

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn hoặc bạn có thể tình nguyện cung cấp thông tin liên hệ của mình, bao gồm tên, địa chỉ gửi thư, (các) số điện thoại, tay cầm phương tiện truyền thông xã hội và (các) địa chỉ email, thông tin thanh toán và thông tin nhân khẩu học. Chúng tôi lưu giữ và xử lý Thông tin Cá nhân của các thành phần vì một số lý do: 

 • để lưu giữ hồ sơ về các giao dịch được thực hiện và hành động được thực hiện bởi các thành phần của chúng tôi và thông tin liên lạc của chúng tôi với họ; 
 • để gửi cho các thành phần thông tin tiếp thị về các chương trình, sự kiện, hoạt động gây quỹ, ưu đãi Khôi phục và các chiến dịch vận động của chúng tôi khi chúng tôi có sự đồng ý của họ hoặc được phép làm như vậy; 
 • để thực hiện nghĩa vụ hợp đồng đã ký kết với các thành phần; 
 • để tuyển dụng và hỗ trợ các tình nguyện viên, chẳng hạn như trong các sự kiện xây dựng hoặc gây quỹ; 
 • để hỗ trợ gây quỹ và vận động dựa vào cộng đồng; 
 • để đảm bảo chúng tôi không gửi thông tin không mong muốn cho các cử tri đã thông báo cho chúng tôi rằng họ không muốn được liên lạc; 
 • để quản lý tài khoản của các thành phần, quản lý việc tham gia chương trình và cung cấp dịch vụ khách hàng; 
 • để cung cấp các cuộc thi, quà tặng hoặc các chương trình khuyến mãi khác; 
 • để đánh giá và cải thiện Dịch vụ; 
 • để thực thi Điều khoản Sử dụng Trang web; 
 • để thực hiện các chức năng khác như được mô tả tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin. 

Chúng tôi có thể sử dụng một số Thông tin Cá nhân nhất định (tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc thông tin e-mail, v.v.) để liên hệ với bạn nhằm mục đích cập nhật cho bạn về công việc của chúng tôi, thông báo cho bạn về các ưu đãi Khôi phục hoặc gây quỹ cho Habitat Metro Denver, nhưng bất kỳ thông tin liên lạc nào như vậy sẽ cung cấp cho bạn cơ hội từ chối nhận thông tin liên lạc trong tương lai. Nếu bạn không chọn không tham gia, chúng tôi có thể trao đổi hoặc thuê thông tin của bạn với các tổ chức khác. Nếu bạn tương tác lại với Habitat Metro Denver mà không cho biết ý định chọn không tham gia, chúng tôi sẽ đăng ký lại email của bạn để đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ các cập nhật của chúng tôi. Bạn có thể tự do từ chối nhận thông tin liên lạc của chúng tôi và quyết định của bạn sẽ không ảnh hưởng đến khả năng nhận dịch vụ của chúng tôi, tình nguyện với chúng tôi hoặc tham gia vào các sự kiện và chương trình của chúng tôi. 

Nếu bạn không chọn không nhận thông tin liên lạc của chúng tôi như được mô tả trong Phần IX, chúng tôi cũng có thể phân tích Thông tin Cá nhân của bạn để tạo hồ sơ về sở thích và sở thích của bạn. Điều này cho phép chúng tôi đảm bảo thông tin liên lạc có liên quan và kịp thời, liên hệ với bạn theo cách phù hợp và phù hợp nhất và nói chung để cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng được cải thiện. Nó cũng giúp chúng tôi hiểu được nền tảng của những người ủng hộ để chúng tôi có thể đưa ra các yêu cầu hỗ trợ phù hợp, cho phép chúng tôi gây quỹ và hợp tác với các gia đình sớm hơn và tiết kiệm chi phí hơn. 

V. Khi nào chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin tiếp thị được cá nhân hóa?

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn cho các mục đích tiếp thị — ví dụ: để cập nhật cho bạn về công việc của chúng tôi hoặc cho bạn biết cách bạn có thể hỗ trợ công việc đó — chỉ khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn hoặc chúng tôi được phép làm như vậy vì sự tham gia trước đó của bạn với Habitat Metro Denver. 

Chúng tôi sẽ giúp bạn dễ dàng cho chúng tôi biết nếu bạn muốn nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi và nghe thêm về công việc của chúng tôi và cách bạn muốn nhận thông tin này. Chúng tôi sẽ không gửi cho bạn tài liệu tiếp thị nếu bạn nói với chúng tôi rằng bạn không muốn nhận nó. Để được hướng dẫn, vui lòng xem Phần IX bên dưới "Cách kiểm soát những gì chúng tôi gửi cho bạn hoặc cập nhật Thông tin Cá nhân của bạn". 

VI. Làm thế nào và khi nào chúng tôi có được thông tin về bạn?

Ngoài các phương tiện được mô tả khác trong Chính sách Bảo mật này, bao gồm cả thông tin chúng tôi thu thập, Habitat Metro Denver có thể lấy dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau: 

Chúng tôi có thể thu thập Thông tin Cá nhân của bạn một cách gián tiếp khi bạn quyên góp cho Tổ chức Quốc gia về Môi trường sống, Chi nhánh Môi trường sống hoặc HFHI ("Mạng lưới Môi trường sống"). Trong những trường hợp như vậy, tổ chức nhận có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với Habitat Metro Denver để cho phép chúng tôi cảm ơn bạn vì món quà của bạn. Nó cũng có thể được chia sẻ nếu đó là một phần cần thiết của việc hoàn thành hợp đồng hoặc các nghĩa vụ pháp lý khác đối với bạn liên quan đến việc bạn tham gia vào một sự kiện hoặc chương trình. 

Hầu hết các tổ chức Habitat cấp quốc gia bên ngoài Hoa Kỳ ("Tổ chức Quốc gia Habitat" hoặc "Tổ chức Quốc gia") đều độc lập về mặt pháp lý với Habitat Metro Denver và được điều hành bởi ban giám đốc riêng của họ, những người chịu trách nhiệm thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân mà bạn có thể cung cấp. Việc thu thập và xử lý Thông tin Cá nhân của bạn bởi các tổ chức đó được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của họ và trong một số trường hợp có thể được chia sẻ với chúng tôi miễn là bạn đã đồng ý. 

Vui lòng xem Phần VII để biết thêm chi tiết về việc chia sẻ thông tin trong Mạng lưới Môi trường sống. 

Chúng tôi sẽ thu thập Thông tin Cá nhân của bạn khi bạn liên lạc với chủ lao động của bạn hoặc với đối tác bán lẻ của Habitat Metro Denver trong thời điểm giao dịch của bạn mà bạn khẳng định chỉ định chúng tôi nhận đóng góp cá nhân từ bạn. Chúng tôi cũng có thể lấy Thông tin Cá nhân của bạn từ các đối tác kinh doanh được chọn khi bạn tham gia vào một trong các chương trình của họ mà chúng tôi cung cấp dịch vụ theo hợp đồng. 

Đôi khi Thông tin Cá nhân của bạn được thu thập bởi một tổ chức làm việc thay mặt chúng tôi (ví dụ: một cơ quan gây quỹ chuyên nghiệp hoặc bất động sản). Trong những trường hợp như vậy, tổ chức đang hành động thay mặt chúng tôi và chúng tôi là "người kiểm soát dữ liệu" chịu trách nhiệm bảo mật và xử lý đúng dữ liệu của bạn, giống như bạn đã giao trực tiếp cho Habitat Metro Denver. 

Chúng tôi cũng có thể lấy Thông tin Cá nhân của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở vị trí, độ tuổi và sở thích của bạn) thông qua việc bạn sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội như Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Threads hoặc LinkedIn, tùy thuộc vào cài đặt của bạn hoặc chính sách bảo mật của các dịch vụ nhắn tin và truyền thông xã hội này. Để thay đổi cài đặt của bạn trên các dịch vụ này, vui lòng tham khảo thông báo về quyền riêng tư của họ, thông báo này sẽ cho bạn biết cách thực hiện việc này. 

Instagram: http://privacycenter.instagram.com/policy 

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en

X (Twitter): https://twitter.com/en/privacy 

Chủ đề: https://help.instagram.com/515230437301944

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

 

Xin lưu ý rằng các liên kết của bên thứ ba ở trên được cung cấp như một phép lịch sự nhưng không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. 

Chúng tôi cũng có thể thu thập Thông tin Cá nhân về những cá nhân có thể quan tâm đến việc tặng quà lớn cho các tổ chức như Habitat Metro Denver. Trong những trường hợp này, chúng tôi có thể tìm cách tìm hiểu thêm về sở thích và động cơ của những cá nhân này để cho đi thông qua thông tin có sẵn công khai. Các nguồn thông tin có thể bao gồm báo chí hoặc các phương tiện truyền thông khác, các bài đăng mở trên các trang truyền thông xã hội như LinkedIn và các dịch vụ tổng hợp dữ liệu về hoạt động từ thiện. Nếu bạn là cư dân được biết đến của Khu vực Kinh tế Châu Âu và quốc gia của bạn đã áp dụng các quy định của Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR), chúng tôi sẽ không giữ lại Thông tin Cá nhân của bạn được thu thập từ các nguồn công khai mà không có sự đồng ý của bạn, điều mà chúng tôi sẽ tìm kiếm sớm nhất trong thời gian thực tế. 

Để xác định chương trình tại nhà, tình nguyện viên và / hoặc đủ điều kiện làm việc, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân không công khai về người nộp đơn từ các nguồn sau: 

 • Thông tin chúng tôi nhận được trực tiếp từ bạn (ví dụ: đơn đăng ký, tài liệu tài chính, các hình thức khác); 
 • Thông tin về các giao dịch của bạn với Habitat Metro Denver, các chi nhánh của chúng tôi hoặc những người khác; và 
 • Thông tin chúng tôi nhận được từ các cơ quan báo cáo tín dụng và người tiêu dùng. 

Cookie là một cách hữu ích để chúng tôi hiểu cách những người ủng hộ sử dụng Trang web của chúng tôi. Khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng cookie để thu thập dữ liệu từ máy tính hoặc thiết bị khác của bạn, chẳng hạn như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Cookie được tạo bởi trình duyệt web của bạn khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi. Mỗi khi bạn quay lại Trang web của chúng tôi, trình duyệt của bạn sẽ gửi tệp cookie trở lại máy chủ của Trang web. Cookie cải thiện trải nghiệm sử dụng Trang web của chúng tôi bằng cách, ví dụ, giữ nguyên cài đặt tùy chọn của bạn để bạn được hiển thị thông tin có khả năng phù hợp nhất với bạn và đo lường việc bạn sử dụng Trang web để chúng tôi có thể liên tục cải thiện nó. Cookie cũng có thể được sử dụng để hiển thị cho bạn nội dung Habitat Metro Denver có liên quan trên các dịch vụ truyền thông xã hội. 

Trang web có thể chứa các siêu liên kết đến các trang web do các tổ chức khác sở hữu và điều hành, bao gồm các đối tác khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ và tổ chức từ thiện khác và các tổ chức trong Mạng lưới Habitat. Các trang web của bên thứ ba này có chính sách bảo mật riêng, bao gồm các chính sách về việc sử dụng cookie, áp dụng cho việc sử dụng Thông tin Cá nhân bạn gửi hoặc được thu thập bằng cookie khi truy cập các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các trang web bên thứ ba đó và do đó chúng tôi khuyên bạn nên tự làm quen với các chính sách của họ. 

Các cách khác chúng tôi sử dụng cookie để cho phép chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình: 

 • ghi nhớ nếu bạn đã đăng nhập để bạn có thể di chuyển xung quanh Trang web mà không phải đăng nhập lại trên mỗi trang (ví dụ: nếu bạn đang thanh toán); 
 • đo lường có bao nhiêu người đang sử dụng mỗi trang của Trang web và trong bao lâu để chúng tôi có thể cố gắng cải thiện chất lượng Trang web của mình; 
 • cho phép bạn xem nội dung được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc các trang web chia sẻ, chẳng hạn như YouTube hoặc Twitter. 

Nếu bạn cư trú tại Hoa Kỳ hoặc Canada, cookie cũng có thể được sử dụng để "nhắm mục tiêu lại" trong các chiến dịch quảng cáo để các nhà cung cấp bên thứ ba có thể hiển thị quảng cáo cho bạn về Habitat Metro Denver hoặc các tổ chức liên quan khác khi bạn sử dụng internet. 

Nếu bạn muốn hạn chế hoặc chặn cookie do Trang web đặt, bạn có thể thực hiện việc này thông qua cài đặt trình duyệt của máy tính hoặc thiết bị của mình. Chức năng Trợ giúp trong trình duyệt của bạn sẽ cho bạn biết cách thực hiện. Ngoài ra, bạn có thể muốn truy cập www.aboutcookies.org, nơi chứa thông tin toàn diện về cách thực hiện việc này trên nhiều trình duyệt khác nhau. Bạn cũng sẽ tìm thấy chi tiết về cách xóa cookie khỏi máy tính của mình cũng như thông tin chung hơn về cookie. 

Xin lưu ý rằng việc hạn chế cookie có thể ảnh hưởng đến chức năng của Trang web. 

Nếu bạn truy cập Trang web của chúng tôi với tư cách là khách truy cập ẩn danh (ví dụ: bạn tắt cookie), chúng tôi vẫn có thể thu thập một số thông tin nhất định từ trình duyệt của bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP (nhận dạng duy nhất máy tính hoặc thiết bị internet khác). 

VII. Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn trong và ngoài Mạng lưới Habitat.

Nếu bạn cư trú tại Hoa Kỳ hoặc Canada, và trừ khi bạn hướng dẫn chúng tôi khác bằng cách chọn không tham gia, Habitat Metro Denver có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các tổ chức mà chúng tôi kinh doanh, cũng như các công ty khác có sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Trong những trường hợp này, chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bạn thông tin về các dịch vụ từ bên thứ ba, trừ khi bạn thông báo cho chúng tôi rằng bạn không muốn nhận thông tin này. 

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với Tổ chức Quốc gia về Môi trường sống (chẳng hạn như liên quan đến việc bạn tham gia xây dựng Làng Toàn cầu hoặc để cho phép một Tổ chức Quốc gia nơi bạn bày tỏ sự quan tâm cập nhật cho bạn về các chương trình và chiến dịch của riêng mình) và / hoặc Mạng lưới Habitat. Trước khi chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn, chúng tôi yêu cầu tổ chức nhận dữ liệu trong Mạng Habitat ("Tổ chức nhận") duy trì các biện pháp kiểm soát bảo mật để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được lưu trữ an toàn và chỉ có thể truy cập được bởi nhân viên được đào tạo phù hợp. Trừ khi bạn thông báo cho chúng tôi rằng bạn không đồng ý, các Tổ chức Tiếp nhận trong tương lai có thể liên hệ với bạn về các chương trình và hoạt động của riêng họ. 

Tương tự như vậy, khi bạn cung cấp Thông tin Cá nhân cho Mạng lưới Môi trường sống liên quan đến việc bạn tham gia xây dựng Làng Toàn cầu hoặc sự kiện tình nguyện quốc tế khác mà Habitat Metro Denver tài trợ hoặc với Chi nhánh Habitat địa phương hoặc với HFHI, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chia sẻ giữa (i) Tổ chức Tiếp nhận và bất kỳ tổ chức nào khác tổ chức xây dựng tình nguyện viên ("Tổ chức Lưu trữ"), và (ii) Tổ chức Tiếp nhận và Môi trường sống Metro Denver. Trừ khi bạn thông báo cho chúng tôi hoặc Tổ chức nhận rằng bạn không đồng ý tiếp thị bởi Tổ chức Lưu trữ, họ cũng có thể liên hệ với bạn về các chương trình và hoạt động của riêng họ trong tương lai. 

Chúng tôi có thể cần chia sẻ thông tin của bạn với các nhà thầu, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ, nhà môi giới dữ liệu, nhà quảng cáo bên thứ ba, người xử lý thanh toán / hoặc cơ quan chính phủ giúp cung cấp sứ mệnh, dịch vụ, mục tiêu và hoạt động gây quỹ của chúng tôi.Habitat Metro Denver có thể thuê, bán hoặc trao đổi tên, địa chỉ bưu điện, số điện thoại và lịch sử quyên góp cho các tổ chức khác. Nếu bạn không muốn chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các bên thứ ba có thể sử dụng thông tin đó cho mục đích độc lập của riêng họ, bạn có thể gọi cho chúng tôi theo số 1-303-534-2929, gửi email cho chúng tôi theo privacy@habitatmetrodenver.org hoặc viết thư cho chúng tôi tại: Quản trị dữ liệu; Môi trường sống cho nhân loại của Metro Denver; PO Box 5667, Denver, CO 80127.  

Chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ email và số điện thoại của bạn để khớp với Facebook hoặc (các) tài khoản truyền thông xã hội khác của bạn để hiển thị cho bạn nội dung của Habitat Metro Denver trong khi bạn sử dụng các dịch vụ đó. Chúng tôi chỉ làm điều này khi bạn đã đồng ý nhận email tiếp thị, bằng cách chọn tham gia (nơi bạn cư trú trong Khu vực Kinh tế Châu Âu) hoặc bằng cách không chọn không tham gia (nơi bạn cư trú tại Hoa Kỳ và Canada). Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ email và số điện thoại của bạn để liên kết với Facebook hoặc các trang web truyền thông xã hội khác nhằm xác định những người dùng khác của các trang web này mà chúng tôi tin rằng sẽ quan tâm đến sứ mệnh và chương trình của chúng tôi. 

Có hai cách để chọn không tham gia chia sẻ dữ liệu của bạn. Bạn có thể cập nhật trực tiếp tùy chọn đồng ý của mình với chúng tôi (xem Phần IX bên dưới, "Cách kiểm soát những gì chúng tôi gửi cho bạn hoặc cập nhật Thông tin Cá nhân của bạn") hoặc thông qua các trang web truyền thông xã hội: 

Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

LinkedIn: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931

X (Twitter): https://business.twitter.com/en/help/troubleshooting/how-twitter-ads-work.html 

YouTube: https://adssettings.google.com/ 

Instagram và Chủ đề: https://help.instagram.com/245100253430454 

Xin lưu ý rằng các liên kết của bên thứ ba ở trên được cung cấp như một phép lịch sự nhưng không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Cập nhật tùy chọn của bạn với Habitat Metro Denver sẽ không đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ thấy nội dung của chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội , vì trang web truyền thông xã hội có thể chọn bạn dựa trên các tiêu chí khác. 

Chúng tôi cũng sẽ tuân thủ các yêu cầu pháp lý khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép tiết lộ (ví dụ: cho các cơ quan chính phủ vì mục đích thuế hoặc các cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn và phát hiện tội phạm, tùy thuộc vào các cơ quan đó cung cấp cho chúng tôi yêu cầu liên quan bằng văn bản).  

VIII. Chúng tôi sẽ lưu giữ Thông tin Cá nhân của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ lưu giữ Thông tin Cá nhân của bạn miễn là cần thiết cho mục đích thu thập và miễn là bạn tiếp tục đồng ý. Nếu bạn là cư dân Hoa Kỳ hoặc Canada đã biết, sự đồng ý liên tục của bạn được coi là trừ khi bạn thông báo cho chúng tôi rằng bạn muốn bị xóa khỏi hồ sơ của chúng tôi (hướng dẫn được nêu trong Phần IX). Nếu bạn không phải là cư dân Hoa Kỳ hoặc Canada đã biết, sự đồng ý của bạn sẽ được coi là hết hạn sau 24 tháng, trừ khi bạn cung cấp sự đồng ý mới. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin của bạn miễn là cần thiết để (i) tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi — chẳng hạn như cung cấp tài liệu về các nguồn tài trợ liên quan đến việc xem xét hoặc kiểm toán việc tuân thủ của chúng tôi với USC Phần 501 (c) (3) — và (ii) quản lý các dịch vụ và chương trình của chúng tôi. 

Nếu bạn yêu cầu chúng tôi ngừng gửi cho bạn tài liệu tiếp thị, chúng tôi sẽ lưu giữ hồ sơ chi tiết liên hệ của bạn và thông tin thích hợp để cho phép chúng tôi tuân thủ yêu cầu của bạn không được chúng tôi liên hệ. 

Thu nhập kế thừa (tức là cho đi theo kế hoạch) rất quan trọng đối với hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi có thể giữ dữ liệu (bao gồm Thông tin Cá nhân) mà bạn cung cấp cho chúng tôi vô thời hạn để thực hiện quản lý quà tặng kế thừa và liên lạc hiệu quả với gia đình của những người để lại di sản cho chúng tôi. Điều này cũng cho phép chúng tôi xác định và phân tích nguồn thu nhập kế thừa mà chúng tôi nhận được. 

IX. Cách kiểm soát những gì chúng tôi gửi cho bạn, cập nhật Thông tin Cá nhân của bạn, chọn không tham gia liên lạc, xóa Thông tin Cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi, yêu cầu bản sao Thông tin Cá nhân của bạn hoặc khiếu nại quyết định về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Ở một số quốc gia và ở một số tiểu bang nhất định, bạn có các quyền cụ thể liên quan đến Thông tin Cá nhân của mình. Phần này mô tả các quyền của bạn và giải thích cách thực hiện các quyền đó có hiệu lực kể từ ngày được viết dưới đây. 

Phần này áp dụng cho cư dân Colorado. 

 • Quyền từ chối chia sẻ dữ liệu cá nhân - Bạn có thể chọn hướng dẫn chúng tôi không sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn. Chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân (bao gồm tên, thông tin liên hệ và lịch sử quyên góp) trong bối cảnh hợp tác xã được quản lý bởi các nhà cung cấp bên thứ ba như nhà môi giới dữ liệu. Thông tin cá nhân được cung cấp được sử dụng bởi các nhà cung cấp bên thứ ba để tạo điểm số hoặc hồ sơ mà sau đó có thể được sử dụng để gửi lời chào mời thay mặt cho các tổ chức khác. Các tổ chức này sẽ không có quyền truy cập trực tiếp hoặc tiếp tục vào Thông tin Cá nhân của bạn trừ khi bạn chọn cung cấp trực tiếp cho họ bằng cách trả lời khiếu nại. Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu liên quan đến sức khỏe liên quan đến những nỗ lực này. 
 • Quyền truy cập - Bạn có thể yêu cầu và nhận tất cả Thông tin Cá nhân dưới dạng ngắn gọn, minh bạch, dễ hiểu và ở định dạng điện tử thích hợp, thường được sử dụng, tùy thuộc vào bản chất của dữ liệu. Quyền truy cập Thông tin Cá nhân có thể bị giới hạn bởi luật pháp địa phương. 
 • Quyền chỉnh sửa - Bạn có quyền sửa những điểm không chính xác trong Thông tin Cá nhân của mình. 
 • Quyền xóa - Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ Thông tin Cá nhân nào mà chúng tôi đã thu thập từ bạn và giữ lại, tùy thuộc vào một số trường hợp ngoại lệ nhất định. Khi chúng tôi nhận được và xác nhận yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xóa (và chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi xóa) Thông tin Cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi, trừ khi áp dụng ngoại lệ. Nếu chúng tôi không xóa Thông tin Cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi do ngoại lệ, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn kịp thời. Xin lưu ý rằng trong trường hợp xóa, Thông tin Cá nhân hạn chế sẽ vẫn còn để ghi lại yêu cầu. Quyền truy cập Thông tin Cá nhân có thể bị giới hạn bởi luật pháp địa phương. 
 • Quyền di chuyển – Bạn có quyền yêu cầu chuyển dữ liệu của mình sang một thực thể khác ở định dạng mà chúng tôi có thể truyền một cách an toàn. 
 • Quyền khiếu nại – Nếu bạn thực hiện một trong các quyền riêng tư của mình và chúng tôi không thể xử lý yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn lời giải thích về lý do tại sao yêu cầu bị từ chối. Phần giải thích sẽ bao gồm thông tin về cách kháng cáo, bao gồm các cơ quan quản lý có liên quan, dựa trên tiểu bang hoặc quốc gia cư trú của bạn. Tất cả các yêu cầu kháng nghị có thể được xem xét bởi cố vấn pháp lý của chúng tôi với sự tư vấn của các chuyên gia về quyền riêng tư và rủi ro của chúng tôi. 
 • Gửi email cho chúng tôi: privacy@habitatmetrodenver.org 
 • viết thư cho chúng tôi: Quản trị dữ liệu; Môi trường sống cho nhân loại của Metro Denver; PO Box 5667, Denver, CO 80127 
 • hoặc gọi cho chúng tôi: 1-303-534-2929 

Bạn có thể chọn không nhận email tiếp thị bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong bất kỳ email tiếp thị nào từ Habitat Metro Denver. 

Để bảo vệ bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để xác minh danh tính của bạn khi bạn đang thực hiện quyền chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân hoặc nhận bản sao dữ liệu cá nhân của bạn trước khi thực hiện yêu cầu của bạn. Nếu bạn đang gửi yêu cầu thay mặt cho người khác, chúng tôi có thể yêu cầu xác minh bổ sung, chẳng hạn như tài liệu bằng văn bản hoặc bằng chứng thẩm quyền khác. Chúng tôi sẽ cố gắng tuân thủ yêu cầu của bạn ngay khi có thể thực hiện được một cách hợp lý, phù hợp với luật hiện hành. 

Nếu bạn lo ngại về việc kháng cáo bất kỳ hành động nào liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ với Tổng chưởng lý Colorado tại https://complaints.coag.gov/s/contact-us hoặc Văn phòng Tổng chưởng lý, Bộ Luật, Tòa nhà Tư pháp Ralph L. Carr, 1300 Broadway, Tầng 10, Denver, Colorado, 80203. 

Luật "Shine the Light" của California (Phần Bộ luật Dân sự § 1798.83) cho phép người dùng Trang web của chúng tôi là cư dân California yêu cầu một số thông tin nhất định liên quan đến việc chúng tôi tiết lộ Thông tin Cá nhân cho bên thứ ba cho mục đích tiếp thị trực tiếp của họ. Để thực hiện yêu cầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng bất kỳ phương thức nào được nêu chi tiết ở trên. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn phù hợp với luật hiện hành.  

Để đáp ứng các yêu cầu không nhận thông tin tiếp thị, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để xóa bạn khỏi tất cả các danh sách tiếp thị của Habitat Metro Denver. Nếu bạn là cư dân được biết đến của Khu vực Kinh tế Châu Âu và quốc gia của bạn đã áp dụng các quy định của Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR), chúng tôi cam kết đáp ứng các cấp độ dịch vụ sau: 

 • E-mail: 48 giờ kể từ khi nhận được email 
 • SMS: 48 giờ kể từ khi nhận được SMS 
 • Thư: sáu đến tám tuần kể từ khi nhận được yêu cầu 'không gửi thư'. Khoảng thời gian này dài hơn so với các kênh khác do thời gian sản xuất cho các chiến dịch gửi thư hoặc điện thoại. 

Nếu bạn đã được chọn để đưa vào chiến dịch tiếp thị của Habitat Metro Denver tại thời điểm bạn yêu cầu không nhận thông tin đó, chúng tôi có thể không thể xóa bạn khỏi chiến dịch đó trong những khoảng thời gian này. 

Nếu bạn là cư dân được biết đến của Khu vực Kinh tế Châu Âu và quốc gia của bạn đã áp dụng các quy định của GDPR, bạn có quyền yêu cầu một bản sao Thông tin Cá nhân mà chúng tôi có về bạn, để sửa bất kỳ điểm không chính xác nào và xóa bất kỳ Thông tin Cá nhân nào khỏi hệ thống của chúng tôi bằng cách thực hiện Yêu cầu Truy cập Chủ thể (SAR). Theo hướng dẫn tiêu chuẩn cho các yêu cầu này, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chứng minh danh tính của mình bằng hai giấy tờ tùy thân được phê duyệt. Chúng tôi sẽ trả lời các yêu cầu đó trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được. 

Vui lòng giải quyết SAR, hoặc câu hỏi hoặc khiếu nại về Chính sách Quyền riêng tư này, tới: Quản trị Dữ liệu, Môi trường sống cho Nhân loại của Metro Denver, PO Box 5667, Denver, CO 80127 hoặc privacy@habitatmetrodenver.org. 

X. Cách chúng tôi giữ an toàn cho dữ liệu của bạn.

Chúng tôi đảm bảo rằng có các biện pháp kiểm soát kỹ thuật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và giữ chúng an toàn. Ví dụ: các biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi yêu cầu Thông tin Cá nhân được lưu trữ trên các mạng được bảo vệ bằng mật khẩu và được theo dõi thường xuyên. Các thiết bị máy tính không được sử dụng để lưu trữ Thông tin Cá nhân nhạy cảm trừ khi chúng được bảo vệ bằng mật khẩu và được mã hóa. Tất cả Thông tin Cá nhân Nhạy cảm được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu an toàn, mà chỉ một số lượng hạn chế nhân viên có liên quan mới có quyền truy cập. Nó sẽ bị xóa khi chúng tôi không còn cần thiết và không bao giờ được chia sẻ với bên thứ ba, trừ khi được quy định rõ ràng trong Phần III, IV và VII. 

Chúng tôi cố gắng thực hiện đánh giá thường xuyên về những người có quyền truy cập nội bộ vào thông tin mà chúng tôi nắm giữ để đảm bảo rằng thông tin của bạn chỉ có thể truy cập được bởi nhân viên, tình nguyện viên và đối tác được đào tạo phù hợp để quản lý các chương trình và dịch vụ của chúng tôi. Khi chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong Mạng lưới Habitat, Tổ chức Tiếp nhận được yêu cầu thực hiện các bước tương đương để đảm bảo rằng thông tin của bạn chỉ được lưu trữ và truy cập an toàn bởi nhân viên được đào tạo phù hợp. 

Habitat Metro Denver tuân thủ các yêu cầu chung do nhiều cơ quan Liên bang, Tiểu bang và các Cơ quan Quản lý khác đặt ra bao gồm các yêu cầu áp dụng theo Đạo luật Cho vay Sự thật (TILA), Đạo luật Cơ hội Tín dụng Bình đẳng (ECOA), Đạo luật Thủ tục Giải quyết Bất động sản (RESPA) và các quy định Chống rửa tiền.  Theo đó, chúng tôi sử dụng các chính sách, quy trình và kho dữ liệu an toàn để bảo vệ tất cả thông tin cá nhân. 

XI. Thay đổi Chính sách Bảo mật này.

Chính sách bảo mật này được cập nhật lần cuối kể từ ngày được viết bên dưới. Nó có thể được cập nhật theo thời gian, vì vậy bạn có thể muốn kiểm tra nó mỗi khi bạn gửi Thông tin Cá nhân cho Habitat Metro Denver. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi trong bản cập nhật này, vui lòng xem lại hướng dẫn trong Phần IX để cập nhật tùy chọn của bạn và ngừng sử dụng Trang web và Dịch vụ. Nếu thay đổi quan trọng được thực hiện đối với Chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đặt một thông báo nổi bật trên Trang web. 

Ngày có hiệu lực: Tháng Hai 6, 2024