Cách cho đi

Giúp xây dựng nhà cửa và hy vọng - bất kể bạn cho đi như thế nào.

Tìm hiểu về nhiều cách bạn có thể giúp chúng tôi xây dựng và bảo tồn những ngôi nhà giá cả phải chăng cho các gia đình địa phương chăm chỉ. Cho dù bạn chọn tặng trực tuyến, quyên góp các mặt hàng cho ReStores, trở thành đối tác của công ty hoặc đức tin hay chọn một trong những cách khác để tặng dưới đây, chúng tôi thực sự biết ơn.

Quyên góp ngay hôm nay!

Quyên góp qua thư hoặc điện thoại

Tài trợ đức tin

Tài trợ của công ty

ReStore quyên góp

Quyên góp trực tuyến ngay hôm nay!

Quyên góp cho ReStore

Lên kế hoạch cho

Đối tác doanh nghiệp

Đối tác đức tin

Tặng qua điện thoại

Vui lòng gọi 720-496-2711

Tặng qua thư

Vui lòng gửi séc qua đường bưu điện đến:
Môi trường sống Metro Denver
Hộp thư 5202
Denver, CO 80217-5202

Xếp hạng sức khỏe tài chính và từ thiện cao từ các tổ chức độc lập là bằng chứng cho thấy sự hỗ trợ của bạn được sử dụng hiệu quả và hiệu quả. Habitat Metro Denver có xếp hạng Guidestar Gold, giải thưởng cao nhất của chương trình, được trao cho ít hơn 0.5% tổ chức từ thiện. Chúng tôi cũng có xếp hạng Điều hướng từ thiện bốn sao, xếp hạng cao nhất của chương trình.

Habitat for Humanity of Metro Denver là một tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) (3), FEIN: 74-2050021. Tìm hiểu thêm.