góp

Quyên góp ngay hôm nay

Quyên góp tiền

... để hỗ trợ các chương trình sở hữu nhà và sửa chữa nhà của chúng tôi. Tặng trực tuyến ngay hôm nay!

Quyên góp đồ nội thất

... và các mặt hàng gia dụng khác cho ReStores của chúng tôi. Tất cả số tiền thu được từ các mặt hàng được quyên góp đều mang lại lợi ích cho các chương trình gia đình của chúng tôi!

Giúp thay đổi tương lai của một gia đình

Với mỗi khoản quyên góp hào phóng, bạn sẽ giúp các gia đình metro Denver chăm chỉ xây dựng sức mạnh, sự ổn định và độc lập.

Tặng hàng tháng

Tạo ra tác động lớn hơn nữa.

Tặng qua điện thoại

Vui lòng gọi 720-515-6956

Tặng qua thư

Vui lòng gửi séc qua đường bưu điện đến:
Môi trường sống Metro Denver
Hộp thư 5202
Denver, CO 80217-5202

Lên kế hoạch cho

Đầu tư vào quyền sở hữu nhà giá cả phải chăng trong nhiều năm tới.

Cung cấp trực tuyến ngay bây giờ