Những cách khác để cho đi

Tặng xe của bạn

Bạn có thể quyên góp một chiếc xe cũ, thuyền, RV hoặc xe máy — dù đang chạy hay không — để giúp hỗ trợ nhà ở giá cả phải chăng cho các gia đình địa phương.

Quá trình quyên góp rất nhanh chóng và dễ dàng, và đó chỉ là một cách nữa để bạn có thể hỗ trợ công việc của chúng tôi. Ngoài ra, khoản đóng góp của bạn có thể được khấu trừ thuế.

Quyên góp xe của bạn | Câu Hỏi Thường Gặp

Lưu ý quan trọng:

Để đảm bảo việc bán phương tiện của bạn mang lại lợi ích cho công việc của chúng tôi tại địa phương, xin lưu ý rằng bạn đã nghe về chương trình từ Habitat for Humanity của Metro Denver.