Tham gia với chúng tôi

Cập nhật thời tiết tình nguyện

 

Cảm ơn bạn đã đăng ký làm tình nguyện viên với Habitat for Humanity của Metro Denver!

 Nếu có bất kỳ sự hủy bỏ hoặc chậm trễ nào đối với bất kỳ công trường xây dựng nào của chúng tôi do thời tiết, chúng sẽ được đăng ở đây lúc 7 giờ sáng. ngày làm việc tình nguyện của bạn.

Thứ Bảy, ngày 17 tháng Hai: Do điều kiện đường xá, tất cả các công trường xây dựng sẽ bị trễ 1 giờ và sẽ bắt đầu lúc 9:50 sáng.

Nếu có bất kỳ sự hủy bỏ hoặc chậm trễ nào đối với bất kỳ Cửa hàng nào của chúng tôi do thời tiết, chúng sẽ được đăng ở đây lúc 8 giờ sáng vào ngày làm việc tình nguyện của bạn