tình nguyện

Cơ hội tình nguyện nhóm

Tình nguyện viên rất quan trọng đối với sứ mệnh của chúng tôi

 Chúng tôi hoan nghênh các cá nhân, tập đoàn, nhóm cộng đồng, hội thánh tín ngưỡng, và nhiều người khác tham gia cùng chúng tôi trong việc xây dựng cơ hội sở hữu nhà giá cả phải chăng cho các gia đình địa phương. Không cần kinh nghiệm trước; Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn những việc cần làm!

Xây dựng đội nhóm công ty

Các công ty thuộc mọi quy mô có thể thu hút nhân viên của họ và khuyến khích các mối quan hệ bền chặt hơn trong khi học các kỹ năng mới.

Nhóm cộng đồng & Trường học

Trường học, nhóm cộng đồng và các tổ chức phi lợi nhuận khác đóng một vai trò quan trọng trong sứ mệnh của chúng tôi.

Tình nguyện viên nhóm dựa trên đức tin

Các nhóm nhỏ hoặc toàn bộ giáo đoàn được hoan nghênh tham gia với chúng tôi và đưa đức tin của họ vào hành động.

Habitat for Humanity of Metro Denver là một tổ chức phi lợi nhuận 501 (c), FEIN: 74-2050021 xem trang Giới thiệu về chúng tôi để biết thêm thông tin về tổ chức.

Habitat for Humanity of Metro Denver là một Doanh nghiệp Dịch vụ được chứng nhận bởi Points of Light, tổ chức lớn nhất thế giới dành riêng cho dịch vụ tình nguyện.