Khôi phục cuộc thi Upcycling!

Hãy sáng tạo, tiết kiệm một số tiền và giúp đỡ hành tinh - tham gia Cuộc thi Tái chế Habitat Denver ReStores!

Tạo một dự án tái chế từ một cái gì đó bạn tìm thấy cũ - có thể là một bàn sơn lại, một bảng hiệu tự chế hoặc một tủ sách tái chế. Sự lựa chọn là của bạn!

Sau đó, đăng dự án của bạn lên Facebook hoặc Instagram trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 22 tháng Tư, gắn thẻ @HabitatDenverReStores và sử dụng hashtag #ReStoreEarth23 #EarthDayUpcycle #HabitatDenverReStores.

Tất cả các bài đăng sẽ được nhập để giành được thẻ quà tặng $ 250 cho @HabitatDenverReStores!

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi chính thức

Sự kiện đã kết thúc.

Ngày

Tháng Tư 22 2023
Hết hạn!

Thời gian

Cả ngày

Vị trí

Cửa hàng Habitat Denver
Mã QR