Nhà mở - Clara Brown Commons

Quan tâm đến việc đăng ký chương trình sở hữu nhà của chúng tôi và mua nhà Habitat?

Tham gia cùng chúng tôi để tham quan Clara Brown Commons, một cộng đồng nhà phố mà Habitat Metro Denver đang xây dựng ở Bắc Denver!
Chủ nhật, ngày 8 tháng 10
12 – 2 giờ chiều
Tất cả đều được chào đón! Tìm hiểu thêm về chương trình sở hữu nhà của chúng tôi và cách đăng ký mua nhà Habitat.

Sự kiện đã kết thúc.

Ngày

Tháng Mười 08, 2023
Hết hạn!

Thời gian

12:00 chiều - 2:00 chiều
Clara Brown Commons

Vị trí

Clara Brown Commons
3706 Phố N Gaylord, Denver, CO 80205
Mã QR