Sự tham gia của công ty

Xây dựng với môi trường sống là tốt cho kinh doanh

"Tôi nhận thấy rằng việc tình nguyện cùng nhau trên một công trường xây dựng Habitat đã giúp thu hút nhân viên của tôi."

Tại sao nên hợp tác với Habitat for Humanity

Khi nhân viên của bạn giúp xây dựng hoặc sửa chữa nhà cửa, họ sẽ giúp xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho các gia đình địa phương. Và công ty của bạn cũng sẽ thấy những lợi ích.

  • Sự tự tin và mối quan hệ của nhóm: Các công ty thuộc mọi quy mô trở về từ ngày xây dựng đội ngũ của họ cảm thấy được khuyến khích, truyền cảm hứng và trang bị các kỹ năng mới! Các thành viên trong nhóm xây dựng mối quan hệ và sự tin tưởng mạnh mẽ hơn với nhau, điều này được chứng minh là giúp tăng năng suất và sự gắn kết trong công việc.
  • Đào tạo tại chỗ bao gồm: Habitat cung cấp tất cả các công cụ và đào tạo cho ngày xây dựng nhóm của bạn. Không yêu cầu kinh nghiệm trước.
  • Tiếp xúc tiếp thị chiến lược: Các công ty có thể cho thấy họ đang tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng bằng cách trở thành đối tác của công ty với Habitat for Humanity. 

Gắn kết nhân viên của bạn bằng một ngày xây dựng đội ngũ

... Và bạn sẽ:

  • Giảm doanh thu (xuống 50%!)
  • Tăng sự gắn kết đội ngũ
  • Cải thiện giao tiếp nhóm 
  • Phát triển đội ngũ lãnh đạo
  • Tăng sức hấp dẫn của bạn cho các nhân viên tương lai