Gia đình Swansea

Hawa

Tôi không thể ngủ được trong vài đêm đầu tiên vì tôi cứ mơ ước xây dựng ngôi nhà mới của chúng tôi.

Được viết bởi vào ngày 12 Tháng Năm, 2022

Nicholas

Nicholas chuyển đến Denver tám năm trước và đã "cảm thấy như một tumbleweed" do di chuyển hàng năm để tìm kiếm nhà ở tốt và giá cả phải chăng.

Được viết bởi vào ngày 24 Mar, 2022

Javier và Rosalba

Thông qua quyền sở hữu nhà, giờ đây chúng ta có thể có được sự an toàn và ổn định về tài chính.

Được viết bởi vào ngày 24 Mar, 2022