Clara Brown Commons

Chọn một chủ đề

4 phòng ngủ/2 phòng tắm - Denver

Habitat Metro Denver đang xây dựng 17 ngôi nhà mới tại Clara Brown Commons, một cộng đồng hỗn hợp, sôi động về nhà ở và tài nguyên trong khu phố Cole của Denver. Habitat...

3 phòng ngủ/2 phòng tắm - Denver

Habitat Metro Denver đang xây dựng 17 ngôi nhà mới tại Clara Brown Commons, một cộng đồng hỗn hợp, sôi động về nhà ở và tài nguyên trong khu phố Cole của Denver. Habitat...