Tuần lễ Xây dựng Phụ nữ 2023

Tuần lễ Xây dựng Phụ nữ (WBW) là một cơ hội duy nhất để thu hút phụ nữ có đầu óc công dân với sứ mệnh của Habitat for Humanity!

WBW cung cấp cho người tham gia cơ hội kết nối, xây dựng nhà ở và tạo ra tác động tích cực trong cộng đồng. Tuần lễ Xây dựng Phụ nữ là một sự kiện kéo dài nhiều ngày và những người tham gia có thể chọn tình nguyện trong một ngày hoặc nhiều ngày.

Tuần lễ Xây dựng Phụ nữ năm nay diễn ra từ ngày 16đến 18 tháng 8, ngày 23- 26 tháng8 tại dự án Miller Homes ở Wheat Ridge.

Tuần lễ Xây dựng Phụ nữ cũng là một hoạt động gây quỹ cho Habitat Metro Denver! Mỗi người tham gia Tuần lễ Xây dựng Phụ nữ hỗ trợ dự án về tài chính cũng như thông qua lao động tình nguyện.  Những người tham gia tình nguyện cho một ngày xây dựng quyên góp tối thiểu 500 đô la.  Các cá nhân quan tâm đến hoạt động tình nguyện trong nhiều ngày quyên góp tối thiểu 500 đô la mỗi ngày.

Bạn muốn tham gia? Hãy đăng ký trực tuyến để tham gia! 

Sự kiện đã kết thúc.

Ngày

Tháng Tám 16 - 18, 2023
Hết hạn!

Thời gian

8:00 sáng - 4:00 chiều

Thêm thông tin

ĐọC Thêm

Vị trí

Nhà Miller
Địa chỉ: 4426 Miller St, Wheat Ridge, CO 80033
Mã QR