Ăn uống để quyên góp

Applebee's trên Colfax Ave. ở Lakewood sẽ tặng 15% séc của bạn cho Habitat Metro Denver nếu bạn dùng bữa vào Thứ Năm, ngày 28 tháng Chín! Cơ hội này được thực hiện nhờ sự hỗ trợ của các đối tác của chúng tôi tại Miracle Workers.

10625 Đại lộ W. Colfax, Lakewood

Tháng Chín 28, 2023

11 giờ sáng đến 12 giờ sáng

Xuất trình bưu điện hoặc tờ rơi này trước khi thanh toán. Cả điện thoại di động và bản in đều được chấp nhận.

Áp dụng cho các đơn đặt hàng dùng bữa tại chỗ và To Go được đặt để nhận. Không có giá trị để giao hàng. Các khoản quyên góp không bao gồm rượu, thuế và tiền thưởng.

Sự kiện đã kết thúc.

Ngày

Tháng Chín 28, 2023
Hết hạn!

Vị trí

Applebee's Grill + Bar
10625 Đại lộ W. Colfax, Lakewood
Mã QR