Xem livestream sự kiện bên dưới.

Sự kiện sẽ bắt đầu lúc 7:30 sáng thứ Tư, ngày 19 tháng 4 năm 2023.

Giúp các gia đình địa phương xây dựng tương lai tươi sáng hơn. Quyên góp ngay hôm nay!